De Taalcoach

Het niveau en tempo van de taalactiviteit met iemand kan enorm uiteen lopen. Soms hebben mensen in hun eigen taal niet of nauwelijks leren lezen en schrijven en moet er begonnen worden met alfabetiseren. Soms zijn mensen hoog opgeleid in hun land van herkomst en hebben zij al een of meer westerse talen geleerd, misschien zelfs al behoorlijk Nederlands.
Jonge mensen maken zich over het algemeen op een snellere of andere manier dingen eigen dan ouderen.

Behalve het achterhalen van het leerniveau en de voorkeur voor een bepaalde leerstijl is het vaststellen van het eigen leerdoel van de cursist belangrijk. Het eigen leerdoel is snel duidelijk zijn als iemand zegt en weet wat hij hier kan doen en wil bereiken. Als iemand hier minder vat op heeft kunnen praktische leerdoelen helpen, zoals:
– met ons geld omgaan
– gebruik maken van openbaar vervoer, de OV-chipkaart
– bezoek aan de huisarts, tandarts en ziekenhuis
– schoolactiviteiten van de kinderen
– werk zoeken en vinden
– enzovoort

Soms zorgen slechte ervaringen met het onderwijs zorgen ervoor dat men bang wordt om fouten te maken. Naast een andere culturele achtergrond hebben vluchtingen vaak ook een traumatisch verleden. Ogenschijnlijke desinteresse of gebrek aan motivatie  is hier vaak het gevolg van.

Eigenschappen taalcoach:

– Geduld, een nieuwe taal leren gaat stap voor stap
– Interesse in andere mensen en culturen
– Motivatie om de cursist te stimuleren Nederlands te durven gebruiken
– Creatief zijn in het doen van oefeningen en activiteiten

Taalcoach zijn “kost” niet alleen, het levert ook op:

  • vergroot de taalvaardigheid, zelfredzaamheid en het vertrouwen van anders-/mindertaligen.
  • draagt er aan bij anders-/mindertaligen uit hun isolement te halen.
  • sluit goed aan bij de behoeften van de anders-/mindertaligen.
  • biedt veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
  • leidt toe naar (vrijwilligers)werk, inburgering, cursus of opleiding.
  • zorgt voor een positiever beeld van anders-/mindertaligen.
  • brengt mensen bijeen en vergroot actief burgerschap.
  • voorziet in een behoefte en spreekt een brede groep vrijwilligers aan.
  • je kunt iemand verder helpen met taal en zijn of haar toekomst in Nederland!