Wie zijn we?

In 2009 is Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug het taalcoachingsproject begonnen, in het kielzog van Stichting Vluchtelingkinderen / Eurowinkel. Eerst voor mensen uit het buitenland, maar al gauw gingen ook mensen die bij De Inloop / De Verleiding kwamen meedoen. Inmiddels werken ruim 100 taalcoaches met ongeveer 150 deelnemers. Het project heeft bewezen in een behoefte te voorzien.
Taalcoaching Heuvelrug ondersteunt mensen binnen onze gemeente met het Nederlands. Taal is het middel om erbij te horen en mee te doen.

Het is praktisch en om meer redenen goed om deze ondersteuning dichtbij de mensen aan te bieden. Begonnen in Driebergen heeft Taalcoaching Heuvelrug zich al uitgebreid naar Doorn. Behalve met De Inloop werken we hier ook samen met Ontmoetingsplek SAam van de Protestantse Gemeente Doorn. Om deze mogelijkheid ook in de andere kernen van onze gemeente te realiseren, willen we tenminste goed samenwerken met soortgelijke initiatieven daar. De activiteiten in het kader van het Taalhuis vormen de nieuwste ontwikkeling en we doen hier graag aan mee.

Taalcoaching Heuvelrug en De Inloop / De Verleiding zitten in Driebergen bij de Delerij, Oranjestraat 73 in het voormalig kerkgebouw en in Doorn in het Cultuurhuis Pleiade, de Cantina.
Taalcoaches en deelnemers spreken ook onderling af bij een van hen thuis, dan wel op een andere plaats die zich leent voor hun taalactiviteit.