De Taalvrager

De Taalvrager

Taalvragers willen hulp bij het verstaan, begrijpen en gebruiken van de Nederlandse taal. Onze taalcoaches helpen volwassenen die moeite hebben met het Nederlands. Dat geldt voor de volgende groepen: mensen die een asielaanvraag hebben gedaan bij de overheid en wachten op een beslissing; en mensen die een verblijfsstatus hebben én onder de Inburgeringswet vallen.

Alle andere volwassenen die uit het buitenland komen en hun Nederlands willen verbeteren, verwijzen we door naar het Taalhuis, onderdeel van de Bibliotheek ZOUT (www.bibliotheekzout.nl/digi-taal). 

Verdere voorwaarde is dat de taalvragers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wonen of langere tijd verblijven. Taalvragers komen uit alle werelddelen en hebben in het land waar ze vandaan komen soms nauwelijks of juist een hele goede opleiding gehad. Taalactiviteiten variëren daarom van eenvoudig praten en leren lezen en schrijven (alfabetiseren) tot assisteren bij studieactiviteiten of voorbereiden op werkzaamheden op hoog academisch niveau.

Voorbeelden van taalvragers:

  • Mensen met een verblijfsstatus die wonen in onze gemeente en hier hun inburgeringscursus volgen. Het kan daarnaast zo zijn dat ze graag Nederlands blijven oefenen voor studie, werk of gemakkelijkere sociale contacten met Nederlanders.
  • Mensen met een verblijfsstatus die hier in het AZC verblijven en wachten op woonruimte ergens in Nederland. Ze mogen al beginnen met hun inburgeringscursus.
  • Mensen in het AZC die nog geen verblijfsstatus hebben. Bij hen verloopt de asielprocedure om verschillende redenen soms heel lang. Ondertussen hebben ze geen recht op taalonderwijs. Die tijd gebruiken ze dan graag om alvast te leren wat beter met het Nederlands uit de voeten te  kunnen.
  • Mensen die naar Nederland komen voor werk of vanwege een partnerrelatie. Zij moeten ook een inburgeringsexamen doen als ze langer blijven en niet uit een land van de Europese Unie + nog enkele Europese landen komen.

Wil je graag hulp bij het leren van de Nederlandse taal? Je kunt je bij ons inschrijven als je een asielaanvraag hebt gedaan en wacht op een beslissing; en als je een verblijfsstatus hebt en volgens de wet moet inburgeren. 

Schrijf je in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.