De Taalcoach

Het niveau en tempo van de taalactiviteit met iemand kan enorm uiteen lopen. Soms hebben mensen in hun eigen taal niet of nauwelijks leren lezen en schrijven en moet er begonnen worden met alfabetiseren. Soms zijn mensen hoog opgeleid in hun land van herkomst en hebben zij al een westerse taal als Engels geleerd.

Behalve het achterhalen van het leerniveau en de voorkeur voor een bepaalde leerstijl, is het vaststellen van het eigen leerdoel van de taalvrager belangrijk. Het eigen leerdoel is snel duidelijk zijn als iemand zegt en weet wat hij hier kan doen en wil bereiken. Als iemand hier minder vat op heeft, kunnen praktische leerdoelen helpen, zoals bijvoorbeeld:
– gebruik maken van openbaar vervoer (OV-chipkaart);
– bezoek aan de huisarts, tandarts en ziekenhuis;
– schoolactiviteiten van de kinderen;
– werk zoeken.

Achtergrond

Soms zorgen slechte ervaringen met het onderwijs ervoor dat men bang wordt om fouten te maken. Naast een andere culturele achtergrond hebben vluchtelingen vaak ook een traumatisch verleden. Ogenschijnlijke desinteresse of gebrek aan motivatie is hier vaak het gevolg van.

Wat zijn belangrijke eigenschappen van een taalcoach?

– Geduld, een nieuwe taal leren gaat stap voor stap
– Interesse in andere mensen en culturen
– Motivatie om de cursist te stimuleren Nederlands te durven gebruiken
– Creatief zijn in het doen van oefeningen en activiteiten

Wat levert het Taalcoach zijn op?

– Vergroot de taalvaardigheid en daardoor vertrouwen en zelfredzaamheid
– Biedt veel ruimte voor persoonlijke aandacht
– Leidt naar inburgering, cursus/opleiding, (vrijwilligers)werk
– Brengt mensen bijeen en vergroot actief burgerschap
– Zorgt voor een positiever beeld
– Voorziet in een behoefte en spreekt een brede groep vrijwilligers aan

Je kunt iemand persoonlijk verder helpen met taal en zijn/haar toekomst in Nederland!