Werkmateriaal en oefensites

Materiaal ter ondersteuning van de taalcontacten is beschikbaar in ons kantoor in de Delerij, Oranjelaan 73 in Driebergen en in het Cultuurhuis Pleiade, Kerkplein 2 in Doorn.

Werkmethoden

– TPR (total physical response) Woord voor Woord. 12 lessen, bedoeld voor analfabete beginners om mondelinge vaardigheden te oefenen en woorden en zinnen te leren. Deze methode wordt ondersteund door filmpjes, die de cursist ook zelfstandig kan bekijken en oefenen. Deze filmpjes zijn te bekijken via youtube: Klik hier. We beschikken over een kopie van de uitgesproken teksten op deze filmpjes. Er is ook een kopie van de duidelijke docentenhandleiding bij deze methode: aanbeveling aan de taalcoach om die vooraf door te nemen. Beide kopieën zijn ter inzage (en om eventueel zelf te kopiëren) beschikbaar.

– Beter lezen: Een tekstboek en 2 oefenboeken, speciaal bedoeld om het begrijpend lezen te oefenen en de woordenschat te vergroten. Een goede opvolger van de TPR lessen. De cursist moet wel al een kleine basiskennis hebben van de Nederlandse taal.

– Samen lezen Een leesboek met oefeningen, geschreven voor cursisten met niveau 1 op weg naar niveau 2.

 

Werkboeken:

-Klik en Tik (om computervaardigheden te leren). Ook horen er oefeningen bij, die je kunt vinden op: www.oefenen.nl

-Taalklas.nl plus: in dit werkboek staan teksten, vragen en opdrachten. Begrijpen, lezen en schrijven. Ook zijn er oefeningen en werkbladen te vinden op de site van www.oefenen.nl

– Uit en Thuis: dit werkboek gaat over het gewone leven, teksten, vragen en opdrachten. Uitleg en tips, briefjes lezen, formulier invullen of uitrekenen wat je moet betalen. Ook bevat dit boek puzzels, moppen en raadsels. Ook bij dit werkboek kun je aansluitende oefeningen vinden op www.oefenen.nl

-Lees en Schrijf: Basisboek, Taal op je werk en Gezondheid Uitleg, tips, oefeningen en taalspelletjes. Lezen, schrijven en spelling. Aanvullende oefeningen op www.leesenschrijf.nl

-SpreekTaal: een eenvoudige methode om voornamelijk het spreken te oefenen en korte zinnen te verstaan, te begrijpen en te spreken. Ook te downloaden via: www.stichtingInt.nl/spreektaal

-Succes!: zeer geschikte methode om alle vier de vaardigheden te oefenen op verschillende niveaus: luisteren, spreken, lezen en schrijven.

 

Alle boeken en werkboeken bevatten ook informatie over de Nederlandse samenleving. Verder zijn er leesboekjes te leen: volwassen verhalen, op eenvoudige wijze geschreven.

 

Onderstaand overzicht van koepelorganisatie Het Begint met Taal biedt verder heel veel bruikbare informatie!

Het begint met taal

De site van Taal voor het Leven, met wie koepelorganisatie Stichting Lezen & Schrijven samenwerkt, bevat eveneens veel handzame informatie. Vanaf deze site is de Materialenwijzer te downloaden door het aanklikken van de link: –Taal voor het Leven