NT1-ers

NT1-ers zijn in Nederland geboren / van jongs af aan hier verblijvende mensen, voor wie het Nederlands –met name lezen en schrijven-  altijd moeilijk gebleven is. Onderzoek heeft vastgesteld dat 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar “laaggeletterd” is: zo’n anderhalf miljoen mensen in ons land. Zij hebben bijvoorbeeld minder kansen op werk en zijn vaker werkloos. Zij hebben meer moeite om informatie over gezondheid te krijgen en die te begrijpen, te beoordelen en goed te gebruiken. Als zij kinderen hebben, lopen die meer risico op taalachterstand: hun ouders kunnen hen immers moeilijker voorlezen of helpen met huiswerk.  NT1-ers kunnen vaak minder meedoen of voelen zich vaak minder erbij horen. Het risico bestaat dat zij verder buiten gesloten worden in onze high-tech informatiemaatschappij, waarin voor van alles steeds meer gebruik gemaakt wordt van het internet.

Onze overheid is zich intussen van dit geweldige probleem bewust. Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) heeft zij gemeenten hierin een belangrijke taak toegekend.