Nieuwsflits juni 2020

Beste taalcoaches,

Graag willen we beginnen met jullie te bedanken dat jullie zoveel moeite blijven doen om de taalcontacten zoveel mogelijk te onderhouden, op een creatieve en bij ieders mogelijkheden passende manier. Ons komt ter ore dat er gebeld wordt, ge-Whats-App-ed, ge-Skype-d, enz., en bij mooi weer zelfs eens afgesproken wordt op een bankje in een park of in de eigen tuin: uiteraard op veilige afstand. Geweldig!!! We horen bij gelegenheid ook van taalvragers hoe zeer zij dit waarderen, waar zij -bijvoorbeeld in het AZC en daar ook “vrijwillig”- nog eens extra gelocked down zijn in kleine ruimte. We houden maar vol.

We horen ook dat contacten soms tijdelijk gestaakt zijn, in de verwachting van weer betere tijden: de digitale manier bleek dan toch te moeilijk, de verbindingen te slecht, de situatie te onrustig, enz. Ook dat is prima, en we hopen dat het contact gauw genoeg weer “ouderwets” kan verlopen. We doen wel een oproep om het ons, via  info@taalcoachingheuvelrug , te laten weten als het taalcontact definitief gestopt is, en of je dan weer een nieuw taalcontact zou willen dan wel liever helemaal stopt (voorlopig….). Op die manier kunnen we dan toch zo goed mogelijk overzicht houden.

Het spreekuur op vrijdag in Driebergen zal alleen op afspraak gehouden worden, dus geen inloop spreekuur meer. U kunt een afspraak maken via  info@taalcoachingheuvelrug.nl  In Doorn en Maarn is vooralsnog geen spreekuur: de bibliotheken zijn op onze spreekuurtijden daar nog gesloten, en overigens ook alleen open voor afhalen of inleveren van boeken (dus nog niet om ook daar weer te kunnen oefenen).

Taalcoaches die willen overleggen over taalmateriaal, kunnen contact opnemen met:  harryschroijen@taalcoachingheuvelrug.nl  Zo gewenst zal hij dan een nadere afspraak maken om samen beschikbaar materiaal door te nemen in De Delerij.

De werkgroep heeft besloten om onder strikte voorwaarden de Delerij weer vrij te geven voor de “lessen”/bijeenkomsten met cursisten/taalvragers.

In de andere bijlage vindt u de Coronamaatregelen waaraan een ieder zich dient te houden. We gaan het uitproberen of het kan, zodat degenen die dat willen weer in de Delerij terecht kunnen .

Intussen vindt overleg plaats met Het Taalhuis / de Bibliotheek en de gemeente over de eisen vanuit de nieuwe Inburgeringswet, waaraan ook vrijwillige taalaanbieders zouden moeten voldoen. Daarover later meer.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het jaarverslag 2019 van Het Begint met Taal dan kunt u dat vinden onder de volgende link https://www.hetbegintmettaal.nl/jaarverslag-2019/

Vooruitlopend op alle veranderingen in het kader van deze nieuwe Inburgeringswet heeft de organisatie via welke we onze administratie van taalcoaches en taalvragers konden bijhouden, deze dienstverlening gestopt. Het is nog niet zo gemakkelijk om een eenvoudig Excel-bestandje te maken om een paar nodige administratieve gegevens in op te slaan, dat dan ook nog “digibeetproof” is. Voor het moment noteren we NAW-gegevens (naam, -email-adres, woonplaats, tel.) om tenminste taalcoaches en cursisten te kunnen koppelen, een Nieuwsflits te kunnen sturen, e.d. En we vragen jullie om hiervoor belangrijke veranderingen aan ons te melden. Voor het geval er administratief eens iets mis zou gaan: heb ook enige compassie met ons……

Bij alle wederwaardigheden: we gaan de zomer tegemoet, en we hopen dat die ons tenminste mooi weer zal brengen. Ook al kan of wil menigeen er niet op uitgaan zoals gewend, we wensen dat het voor ons allen toch een mooie tijd zal zijn en vooral ook dat ieder gezond blijft!

Nogmaals dank voor alles wat jullie (blijven) doen voor Taalcoaching,