Nieuwsflits juni 2019

Informele uitwisseling 22-05-2019

Op deze dinsdagochtend zitten we met zeven taalcoaches zo’n anderhalf uur bij elkaar om ervaringen en vragen uit te wisselen. Volgens de nieuwe opzet van dit onderling overleg is er geen agenda, maar brengen de deelnemers ter plekke zaken in die haar of hem bezig houden bij de taalcoaching. Aan gespreksstof geen gebrek: geanimeerd wisselen we ervaringen uit, hebben we vragen én tips voor elkaar. Met aan het eind het gedeelde gevoel dat het een goede zaak is om dit met enige regelmaat te doen. Dus om vast te noteren: zo’n volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 26 september a.s. van 19.30 – 21.00 u. in De Delerij Lees een uitgebreid verslag van deze Informele Uitwisseling op onze website www.taalcoachingheuvelrug.nl onder de rubriek Nieuws.

Werk aan onze website

Twee collega-taalcoaches werken momenteel ook aan een update van onze website om deze levendiger te maken: kortere teksten, handige en gerichte zoekmogelijkheden, (“dóórklikken”), actualisering van de inhoud. Wie er vaker op kijkt, zal merken dat geringere veranderingen “sluipenderwijs” worden doorgevoerd. De bedoeling is dat de website goed weergeeft wat we doen en het gemakkelijk en aantrekkelijk maakt om er inhoudelijke informatie op te vinden.

Spreekuren in de vakantie

Het spreekuur op donderdagochtend in Doorn is gesloten in de vakantieperiode (20 juli tot 1 september a.s.). Het spreekuur in Maarn op de eerste woensdag van de maand augustus gaat niet door. Het spreekuur in Driebergen op vrijdag tussen 10 – 14 uur blijft steeds open. Uiteraard zijn we steeds te benaderen via info@taalcoachingheuvelrug.nl

Koningin Máxima op werkbezoek

Koningin Máxima brengt op donderdag 20 juni a.s. een werkbezoek aan De Delerij in Driebergen, waar wij ook onderdeel van zijn. Zij zal dan ook geïnformeerd worden over onze activiteiten en een kleine delegatie van taalcoaches en taalvragers ontmoeten. Dit werkbezoek komt in de plaats van de indertijd beoogde officiële opening van De Delerij door haar, die zij toen echter niet kon verrichten door het onverwachte overlijden van haar zus. Na afloop van dit werkbezoek is er nog een receptie voor genodigden.

De Delerij één jaar!!

Op donderdag 20 juni vieren we de eerste officiële verjaardag van de Delerij, de plek die onderdak biedt aan de Eurowinkel, Taalcoaching, Prima Perspectief, de werkgroep Vluchtelingen, de Inloop en het Repaircafe. Vorig jaar stonden we buiten te wachten op ……het bezoek van onze koningin Maxima. Dat is echter een jaartje uitgesteld. Nu zal zij op deze middag een werkbezoek komen brengen aan ons pand. Voor die gelegenheid kunnen we onze gevers, vrijwilligers en medewerkers niet allemaal uitnodigen. Alleen degene die een rol die middag hebben, kunnen in de Delerij aanwezig zijn. Het programma geeft wel een korte start voor de deur van de Delerij met een toespraak van de voorzitter, daarna gaat het gezelschap naar binnen zonder gasten. Toch willen we dit speciale moment vieren met alle betrokkenen. We nodigen jullie dan ook uit voor een receptie die middag vanaf 16.30 tot 17.30. De voorzitter zal een korte terugblik geven op het afgelopen jaar en een toast op komend jaar uitbrengen. We hopen velen van jullie die middag te ontmoeten!! In verband met de catering vernemen graag van u of wij op uw komst mogen rekenen.

Laurens Tauwen.

Graag mailen naar: l.touwen_svk@vluchtelingkinderen.nl

Oranjelaan 73 – 3971 HE Driebergen

Mail: info@taalcoachingheuvelrug.nl

Website: www.taalcoachingheuvelrug.nl