Nieuwsflits Februari 2020

Basiscursus ‘Aan de slag met taal’

Hierbij nodigen wij alle taalcoaches, die nog nooit een basiscursus hebben gevolgd, uit voor de basiscursus “Aan de slag met taal”. De cursus wordt gegeven door een docent van de organisatie “Het Begint met Taal”.

De inhoud van de cursus zal zich vooral richten op het hanteren van de methode “Spreektaal” en op het geven van feedback aan de cursist. Het aantal deelnemers is gelimiteerd : min. 12 en max. 18.

Als u zich wilt opgeven dan kunt u dat doen door een mailtje te sturen naar
harryboon@taalcoachingheuvelrug.nl ovv basiscursus. Wij gaan uit van wie het eerst komt het eerst maalt. Heeft u zich opgegeven en bent u toch plotseling verhinderd, dan moet u zich via hetzelfde mailadres afmelden. Dan kunnen wij de wachtlijst aanspreken. De inschrijftermijn loopt t/m dinsdag 31 maart 2020. Hierna krijgt u bericht of uw inschrijving is gehonoreerd.

De Basiscursus wordt gehouden op:

Dinsdagavond 14 april 2020 (GAAT NIET DOOR!)
Tijd: inloop vanaf 18.45 u. Cursustijd: 19.00 – 22.00 uur
Locatie: de Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn. Zalencentrum achter de kerk.
Parkeergelegenheid: in de parkeergarage onder het Cultuurhuis, aan de overkant bij AH en om de hoek bij Huize Doorn.

Uitwisselingsmiddag

De middag voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen op 11 februari jl. Is weer een geslaagde middag geweest. Dit keer waren er 8 taalcoaches aanwezig en zij hebben op een positieve manier met elkaar van gedachten gewisseld.
In Maarn is er een bijeenkomst geweest op 30 januari voor de taalcoaches uit Maarn/Maarsbergen. Dit was de eerste keer, het was een kleine groep maar zeer positief. Dit zal in de zomer nog weer eens gebeuren.


De volgende data in De Delerij zijn:
– 19 mei 2020 19.30 – 21.00 uur
– 22 sept. 2020 10.00 – 11.30 uur
– 24 nov. 2020 19.30 – 21.00 uur

Informatieavond (i.v.m. het corona virus zal de informatieavond van 19 maart NIET doorgaan)
Op donderdag 19 maart a.s. staat een algemene informatieavond op het
programma, na een paar keer eerder in Doorn nu in De Delerij in Driebergen. Deze avond is natuurlijk bedoeld voor onze taalcoaches, maar ook verdere belangstellenden zijn van harte welkom! Dus zegt het voort, want er is permanent behoefte aan mensen die zich als taalcoach willen inzetten. Inloop vanaf 19.45 u., start om 20.00 u.
Inleiders zullen een presentatie verzorgen van ongeveer een kwartier, daarna is er telkens zo’n kwartier gelegenheid voor vragen en discussie over het betreffende onderwerp:

 • Abdel en Ranya Adam: Terugblik op hun asielprocedure en inburgering,
  hun huidige situatie en het werk aan / hun wensen voor hun toekomst.
 • Peter Boom: Ervaring met en inzichten over werken met mensen met een
  andere culturele achtergrond.
 • Jan Willem Willemsen: De asielprocedure (regulier verloop en
  beroep), ondersteuning van Langdurig Verblijvende Vreemdelingen
  (LVV), visie en taakstelling vanuit de Stichting Vluchtelingkinderen.
 • Tot slot natuurlijk een rondvraag voor andere vragen of opmerkingen.