Nieuwsflits april 2021

Corona

Nog even volhouden, dan hebben we samen Corona eronder gekregen en kunnen we weer “ouderwets” aan de gang! Totdat het voldoende veilig is, zetten we taalcoaching “op afstand” en/of  “digitaal” in: met alle waardering voor de creatieve oplossingen die hierbij gevonden worden! Zodra we weer in De Delerij of de Bibliotheken terecht kunnen en het gewone inloop-spreekuur weer mogelijk is (nu: alleen op uitdrukkelijke afspraak via info@taalcoachingheuvelrug.nl ), laten we dit direct weten.

Special:  MATCH

Vanaf komende week zullen we onze registratie bijhouden in MATCH. Dit systeem is ontwikkeld door onze koepelorganisatie Het Begint met Taal en wordt door deze beheerd; veel (vrijwillige) taalcoachingsorganisaties gaan het gebruiken. Want het is handig om overzicht te houden over de taalvrijwilligers en deelnemers die meedoen, om hen aan elkaar te koppelen, en om iets terug te horen over hoe de taalactiviteit verloopt. Vanzelfsprekend blijft het steeds mogelijk om bij vragen en voor overleg of informatie contact met ons op te nemen via  info@taalcoachingheuvelrug.nl  !

Hoe werkt MATCH in grote lijnen?

1.    Wij voeren de bij ons bekende gegevens van zowel de taalcoaches als de taalvragers/deelnemers in MATCH in.

2.    We koppelen de taalcoaches en taalvragers/deelnemers, zoals momenteel bij ons bekend, in MATCH.

3.    MATCH verzendt dan direct en automatisch een bericht hiervan naar zowel de taalcoach als naar de taalvrager/deelnemer, met het verzoek aan de taalcoach om een eerste afspraak te maken en te overleggen over een verdere werkwijze. NB:

– als je nu gekoppeld bent aan een deelnemer, krijg je binnenkort zo’n mail vanuit MATCH. Daar hoef je als taalcoach niets mee te doen.

– Mocht deze koppeling echter niet juist zijn, laat ons dat dan z.s.m. weten (naar: info@taalcoachingheuvelrug.nl ); geef daarbij aan of je een nieuwe koppeling wenst, en per wanneer.

– Als je nog niet gekoppeld bent, ontvang je zo’n mail dus niet.

4.    Eenmaal per 14 weken wordt vanuit MATCH automatischzowel aan de taalcoach als aan de deelnemer een evaluatiemail toegezonden. Wanneer een van hen hierin aangeeft “ontevreden” te zijn, krijgt een lid van de Werkgroep hierover een seintje en zal dan contact opnemen.

5.    Wanneer een taalcoach dan wel een deelnemer ons melden het taalcontact tussentijds te beëindigen dan wel af te sluiten, registreren we dit in MATCH. Vanuit het systeem wordt dan eveneens automatisch een bevestiging daarvan toegezonden aan de deelnemer en de taalcoach.

Ander nieuws

We zijn blij dat Ferial Gholizadeh en Gerard de Geus tot onze Werkgroep zijn toegetreden en hun partij mee gaan blazen in de ondersteuning van het werk dat we allemaal samen doen. Ongetwijfeld gaan jullie de komende tijd nader van hen horen en met hen kennismaken.

Goed gezond blijven allemaal!