Voorbereiding en aanbod

Intakegesprek

Bij aanmelding voert een lid van de Werkgroep van Taalcoaching Heuvelrug een intakegesprek met je. Daarin wordt gesproken over verwachtingen, ervaring en achtergrond in school en opleiding, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. De contacten tussen taalcoach en deelnemer zijn vrijwillig maar uiteraard niet vrijblijvend. Van de taalcoach vragen we dat deze minimaal 1 uur per week beschikbaar kan zijn.

Zo’n intakegesprek voeren we zowel met degene die taalcoach wil zijn als met degene die taalondersteuning vraagt. De bedoeling hiervan is om een zo goed mogelijke match te maken tussen deelnemer en taalcoach. We denken dat dit bijdraagt aan het plezier in en het succes van het onderlinge contact. Mocht zo’n match onverhoopt toch niet goed uitpakken, dan kunnen de deelnemer en/of de taalcoach dit uiteraard –en liefst zo snel mogelijk- ter sprake brengen bij een lid van de Werkgroep.

Evaluatie

Naar behoefte en waar nodig is het altijd mogelijk om met een lid van de Werkgroep Taalcoaching Heuvelrug het contact tussen taalcoach en deelnemer te evalueren: een email naar info@taalcoachingheuvelrug.nl maakt dat eenvoudig mogelijk. Verloopt de samenwerking over en weer naar verwachting en tevredenheid? Is deze voor de ene of voor de andere partij –of voor beide partijen- te weinig uitdagend of te belastend geworden? Zou ander oefen- of werkmateriaal kunnen helpen? Heeft het taalcontact misschien geleidelijk meer een ander (vriendschappelijk, hulpverlenend) accent gekregen, enz.? Bij deze evaluatie besluiten we dan over voortzetting dan wel beëindiging van de taalondersteuning tussen hen. Bij beëindiging hiervan kunnen zij desgewenst –maar dan onder een andere noemer-  het onderlinge contact natuurlijk voortzetten.  

Training-on-the-job

Taalcoaching Heuvelrug zorgt bij een voldoende aantal aanmeldingen van taalcoaches voor een inleidende training. Ook worden met regelmaat bijeenkomsten / workshops rond een bepaald thema belegd. Verder kunnen taalcoaches deelnemen aan webinars met speciale aandacht voor een onderwerp. Deze inhoudelijke voeding wordt meestal verzorgd vanuit de landelijke koepelorganisaties: Het Begint met Taal, en Stichting Lezen & Schrijven. Vanuit haar programma Taal voor het Leven voorziet deze Stichting Lezen & Schrijven ons ook van werk- en oefenmateriaal. Op de sites van deze organisaties (www.hetbegintmettaal.nl en www.lezenenschrijven.nl ) is veel verdere informatie te vinden.

Er wordt jaarlijks een collegiale consultatie gehouden: een vorm van georganiseerde intervisie waarbij knelpunten én goede zaken met elkaar besproken worden. Daarnaast kunnen taalcoaches natuurlijk onderling ervaringen uitwisselen. En voor vragen of advies kunnen zij vanzelfsprekend steeds terecht bij de leden van de Werkgroep.