Voor wie?

Taalcoaching Heuvelrug is er:

  • voor mensen uit het buitenland die hier willen / moeten integreren en voor wie de Nederlandse taal een vreemde “tweede” of volgende taal is: de NT2-ers.
  • voor mensen die hier geboren en getogen zijn en voor wie het Nederlands hun moedertaal de “eerste” taal is maar die moeite hebben met lezen en schrijven: de NT1-ers.

 

NT2-ers kunnen mensen uit de Europese “Schengen-landen” zijn, bijvoorbeeld uit Portugal of Polen, enz.. Zij mogen zich op grond van dit verdrag in een ander verdragsland vestigen.
Het kunnen ook mensen uit landen veel verder weg zijn die met een visum hier mogen komen, of die alleen met een verblijfsstatus (tijdelijk) in Nederland mogen verblijven: vluchtelingen / asielzoekers. In onze gemeente zijn twee asielzoekerscentra (AZC) gevestigd: in Leersum (de Hoogstraat) en in Amerongen-Overberg (in Heuvelrug, voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers – AMA’s). Hierdoor melden natuurlijk veel mensen die daar (“tijdelijk”) wonen zich bij ons aan voor taalondersteuning. Met taaldocenten van deze AZC wisselen we wel uit over hun en ons taalaanbod.

Taalcoaching Heuvelrug ondersteunt met taal, naar onze mogelijkheden en in deze volgorde:

  • mensen met toestemming om hier te verblijven, die woonruimte toegewezen hebben gekregen in onze gemeente en bezig zijn met inburgeren.
  • mensen met een verblijfsstatus in onze gemeente die elders een verdere officiële opleiding volgen: bij het maken van huiswerk / extra oefenen daarvoor. Betreffende leerling / cursist moet dan het initiatief nemen en houden voor een goede afstemming met die opleiding.
  • mensen met een verblijfsstatus in onze gemeente die zich op eigen kracht voorbereiden op noodzakelijke examens: met uitleg bij deze stof en bij oefeningen die zij willen doen. Ook daarbij nemen wij niet de plaats in van hiervoor opgeleide docenten.
  • mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen maar al langer / nog steeds in het AZC verblijven in afwachting van woonruimte elders in het land: velen willen dan alvast starten met het leren van de Nederlandse taal. Vaak zijn dit korter durende contacten.
  • mensen bij wie de asielprocedure om uiteenlopende redenen (veel) langer verloopt en voor wie het dan goed is om toch wat beter met het Nederlands uit de voeten te kunnen.

 

NT1-ers zijn in Nederland geboren / van jongs af aan hier verblijvende mensen, voor wie het Nederlands –met name lezen en schrijven-  altijd moeilijk gebleven is. Onderzoek heeft vastgesteld dat 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar “laaggeletterd” is: zo’n anderhalf miljoen mensen in ons land. Zij hebben bijvoorbeeld minder kansen op werk en zijn vaker werkloos. Zij hebben meer moeite om informatie over gezondheid te krijgen en die te begrijpen, te beoordelen en goed te gebruiken. Als zij kinderen hebben, lopen die meer risico op taalachterstand: hun ouders kunnen hen immers moeilijker voorlezen of helpen met huiswerk.  NT1-ers kunnen vaak minder meedoen of voelen zich vaak minder erbij horen. Het risico bestaat dat zij verder buiten gesloten worden in onze high-tech informatiemaatschappij, waarin voor van alles steeds meer gebruik gemaakt wordt van het internet.

Onze overheid is zich intussen van dit geweldige probleem bewust. Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) heeft zij gemeenten hierin een belangrijke taak toegekend.

Taalcoaching Heuvelrug ondersteunt NT1-ers graag met taal (oefenen, helpen met huiswerk, opdrachten mee voorbereiden, enz.), als zij de moed opbrengen om te proberen om hun taalvaardigheid te vergroten. Afstemming met de opleiding / cursus die zij volgen, spreekt daarbij vanzelf.