Voor wie?

Taalcoaching Heuvelrug is er:

  • voor mensen uit het buitenland die hier willen / moeten integreren en voor wie de Nederlandse taal een vreemde “tweede” of volgende taal is: de NT2-ers.
  • voor mensen die hier geboren en getogen zijn en voor wie het Nederlands hun moedertaal de “eerste” taal is maar die moeite hebben met lezen en schrijven: de NT1-ers.

Taalcoaching Heuvelrug ondersteunt NT2-ers met taal, naar onze mogelijkheden en in deze volgorde:

  • mensen met toestemming om hier te verblijven, die woonruimte toegewezen hebben gekregen in onze gemeente en bezig zijn met inburgeren.
  • mensen met een verblijfsstatus in onze gemeente die elders een verdere officiële opleiding volgen: bij het maken van huiswerk / extra oefenen daarvoor. Betreffende leerling / cursist moet dan het initiatief nemen en houden voor een goede afstemming met die opleiding.
  • mensen met een verblijfsstatus in onze gemeente die zich op eigen kracht voorbereiden op noodzakelijke examens: met uitleg bij deze stof en bij oefeningen die zij willen doen. Ook daarbij nemen wij niet de plaats in van hiervoor opgeleide docenten.
  • mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen maar al langer / nog steeds in het AZC verblijven in afwachting van woonruimte elders in het land: velen willen dan alvast starten met het leren van de Nederlandse taal. Vaak zijn dit korter durende contacten.
  • mensen bij wie de asielprocedure om uiteenlopende redenen (veel) langer verloopt en voor wie het dan goed is om toch wat beter met het Nederlands uit de voeten te kunnen.

Taalcoaching Heuvelrug ondersteunt NT1-ers graag met taal (oefenen, helpen met huiswerk, opdrachten mee voorbereiden, enz.), als zij de moed opbrengen om te proberen om hun taalvaardigheid te vergroten. Afstemming met de opleiding / cursus die zij volgen, spreekt daarbij vanzelf.