Partners

Taalcoaching Heuvelrug werkt samen met de volgende organisaties.

Landelijke organisaties

Het Begint met Taal
http://www.hetbegintmettaal.nl/

Stichting Lezen & Schrijven
http://www.lezenenschrijven.nl/

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
www.coa.nl

VluchtelingenWerk Nederland
www.vluchtelingenwerk.nl

Regionale organisaties

Regionale Bibliotheek Z-O-U-T
http://www.rbzout.nl/

Plaatselijke organisaties/ initiatieven

Stichting Vluchtelingkinderen
http://www.vluchtelingkinderen.nl/index.html

De Inloop Driebergen
www.deinloop.net

De Inloop Doorn
www.deinloop.net

Ontmoetingsplek Saam Doorn
www.protestantsegemeentedoorn.nl

Vluchtelingen Werkgroep Utrechtse Heuvelrug
http://www.vluchtelingenwerkgroeputrheuvelrug.nl/