NT2-ers

NT2-ers kunnen mensen uit de Europese “Schengen-landen” zijn, bijvoorbeeld uit Portugal of Polen, enz.. Zij mogen zich op grond van dit verdrag in een ander verdragsland vestigen.
Het kunnen ook mensen uit landen veel verder weg zijn die met een visum hier mogen komen, of die alleen met een verblijfsstatus (tijdelijk) in Nederland mogen verblijven: vluchtelingen / asielzoekers. In onze gemeente zijn twee asielzoekerscentra (AZC) gevestigd: in Leersum (de Hoogstraat) en in Amerongen-Overberg (in Heuvelrug, voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers – AMA’s). Hierdoor melden natuurlijk veel mensen die daar (“tijdelijk”) wonen zich bij ons aan voor taalondersteuning. Met taaldocenten van deze AZC wisselen we wel uit over hun en ons taalaanbod.