Nieuwsflits september 2020

Spreekuren

Omdat de Corona besmettingen redelijk stabiel blijven, menen wij met in
acht neming van de bekende landelijke maatregelen de spreekuren weer op te starten. In Maarn en Doorn in de bibliotheek en in Driebergen in De Delerij. Wij hopen natuurlijk dat dit zo kan blijven en dat ieder zich aan de anderhalve meter houdt, zodat we met respect met elkaar omgaan. De spreekuren gaan wel op afspraak, dus graag aanmelden via: info@taalcoachingheuvelrug.nl

  • Maarn: de 1 ste woensdag van de maand van 10.30 tot 11.30 uur
  • Doorn: donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
  • Driebergen: vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur

Werkmateriaal

Wij willen jullie nog eens wijzen op de website (onder kopje Taalcoach) waar een lijst met Werkmateriaal en oefensites staan. Veel materiaal kun je in ons kantoor in De Delerij (boven) en de bibliotheek vinden en daar lenen.
Wij kunnen weer nieuw materiaal aanschaffen, dus als er behoefte is aan een speciale methode, lesboek of iets anders horen wij dat graag vóór 26 september a.s. Deze wens dan toezenden aan: harryschroijen@taalcoachingheuvelrug.nl

Onderlinge uitwisseling

Op maandag 21 september ’s morgens van 10.00 tot 11.30 zal er weer een onderlinge uitwisseling zijn van ideeën, methodes, en problemen die je tegenkomt. Het wordt gehouden in de Inloop van De Delerij in Driebergen. I.v.m Corona kunnen er max.10 personen meedoen. Graag van te voren aanmelden via info@taalcoachingheuvelrug.nl.

Registratiesysteem

In een eerdere Nieuwsflits heeft u kunnen lezen over de perikelen rond ons registratiesysteem. We werken nu tijdelijk met een eigen systeem, maar hebben contact gehad met Het Begint Met Taal (HBMT) en gaan per 1 januari 2021 met hun systeem aan de slag. Het werkt onder de naam TOTA (TOol voor TAalcoaching). Dat opent perspectieven, het lijkt een mooi systeem. Aloys en Henny gaan er een middag in Utrecht bij HBMT mee aan de slag. In een volgende Nieuwsflits meer daar over.

Nieuwe inburgeringswet

Aloys, Henny en Harry S hebben gesproken met een beleidsmedewerker van de gemeente over de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe inburgeringswet die 1 juli 2021 ingaat. Wij willen jullie graag hiervan op de hoogte houden. Belangrijk voor ons is te weten wat de rol gaat worden van de informele taalaanbieders.
-Wat is de rol van het Taalhuis
-Wat is het standpunt van de gemeente in deze
-Blijft er geld beschikbaar voor subsidie.

Zodra de terugkoppeling er is, zullen wij er ook een standpunt over innemen; wellicht horen jullie van ons meer hierover in de volgende Nieuwsflits.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep Taalcoaching Heuvelrug werkt inmiddels al weer 5 jaar met plezier met een vaste groep van 4 personen. Met ingang van 1 januari 2021 gaat Harry Boon ons verlaten en wij hebben Mirjam Musch bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Mirjam komt uit Maarn, is taalcoach en heeft in Maarn het Taalcafé opgezet, maar door de Corona zit daar nu de klad in. Mirjam, we heten je van harte welkom en wensen je veel succes bij de werkgroep.

Tot slot

We wensen een ieder veel succes de komende tijd met het coachen van onze taalvragers en vooral: Blijf gezond.