Nieuwsflits september 2019

Na de zomer waar iedereen op zijn of haar manier van heeft kunnen
genieten, begint voor velen het normale leven weer.
Volgende week is de landelijke week van de alfabetisering.
Het Taalhuis van de Utrechtse Heuvelrug heeft er voor gekozen om er in
elk dorp ruchtbaarheid aan te geven.
Maandag 9 sept. is de startbijeenkomst in Maarn in de bibliotheek om
12.30 uur, waar alle aanwezigen kunnen genieten van een heerlijke
lunch. Wethouder Hans Waaldijk zal deze week openen.
Dinsdag 10 september tussen 12.00 – 14.00 uur wordt in de Delerij in
Driebergen een lunch aangeboden. De Inloop, de Taalcoaches, de
Eurowinkel en prima Perspectief zullen u daar informeren over hun werk
aldaar.
Woensdag 11 september kunt u tussen 12.30 en 14.00 komen genieten
van een Hollandse lunch in het Taal café van de bibliotheek in Leersum.
Donderdag om 15.00 uur zal iemand van de Voorleesexpres in Doorn in
de bibliotheek komen voorlezen voor de kleintjes en kunnen zij
cupcakes versieren.
Vrijdag 12 september kun je om 12.30 uur tot 15.00 uur naar het
Zendings Diaconessenhuis in Amerongen gaan voor taalspelletjes.

De spraakversterker- Wie durft.
Zoals je in de Nieuwsflits van juli hebt kunnen lezen zal er op 10
september een voorstelling gegeven worden van 50 minuten in de
Allemanswaard in Amerongen voor NT2ers. Aanvang 20.15 uur.
Er zijn nog vrijkaarten , dus ga er naar toe met uw taalvrager/cursist.

Onderlinge uitwisseling van ervaringen, vragen en ideeën enz.
Donderdag 26 sept. a.s. 19.30 – 21.00 uur in De Delerij
Vooraankondiging
Eind oktober zal er wederom een basiscursus gegeven worden. De
precieze datum volgt.
Half november , week 46 komt er een info –avond.

Het is nu ook een mooie tijd om nieuwe taalcoaches te werven. Kent u
iemand in uw omgeving die misschien ook mee willen doen met dit
mooie werk, neem ze mee op 10 september dan kunnen zij daar alle
informatie over krijgen.