Nieuwsflits oktober 2019

Basiscursus taalcoaches

Hierbij nodigen wij alle taalcoaches, die nog nooit een basiscursus hebben gevolgd, uit voor de basiscursus “Aan de slag met taal”.
Deze cursus wordt gegeven door een docent van de organisatie Het Begint met Taal. De inhoud van de cursus zal zich vooral richten op het hanteren van de methode “Spreek Taal” en op het geven van feedback aan de cursist. Het aantal deelnemers is gelimiteerd : min. 12 en max. 18.
Als u zich wilt opgeven dan kunt u dat doen door een mailtje te sturen naar
harryboon@taalcoachingheuvelrug.nl ovv basiscursus. Wij gaan uit van wie het eerst komt het eerst maalt. Heeft u zich opgegeven en bent u toch plotseling verhinderd, dan moet u zich via hetzelfde mailadres afmelden. Dan kunnen wij de wachtlijst aanspreken. De inschrijftermijn loopt t/m vrijdag 25 oktober 2019. Hierna krijgt u bericht of uw inschrijving is gehonoreerd.

De Basiscursus wordt gehouden op:
Dinsdagavond 5 november 2019
Tijd: inloop vanaf 18.45 u. Cursustijd: 19.00 – 22.00 uur
Locatie: de Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn. Zalencentrum achter de kerk.
Parkeergelegenheid: in de parkeergarage onder het Cultuurhuis, aan de overkant bij AH, om de hoek bij Huize Doorn.


Meetup

Op 19 september j.l. zijn twee afgevaardigden van de werkgroep Taalcoaching Heuvelrug naar de Meetup in Utrecht gegaan, georganiseerd door Het Begint met Taal, om een dag bij te wonen over de nieuwe inburgeringswet. Deze nieuwe wet zal ingaan op 1 januari 2021. Met ingang van deze datum zijn de gemeentes verantwoordelijk voor alle nieuwkomers. Momenteel krijgt iedere nieuwkomer een zak geld van het DUO en zoekt zelf zijn of haar weg op de vrije markt wat betreft de opleidingen. Daar blijkt veel gefraudeerd te worden, dus het moet anders. Met iedere nieuwkomer die een status heeft gekregen, wordt een PIP gemaakt, een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Er komen 3 routes. De reguliere inburgeringsroute B1 , de onderwijsroute voor taalniveau B2 en hoger, en de derde is de zgn. Z-route, voor degenen die moeite hebben met leren. Vooral zelfredzaamheid is hier belangrijk.
Een aantal grote steden zijn hier al voorzichtig mee aan het werk. De kleinere gemeenten gaan met elkaar een goede weg uitzoeken. Utrechtse Heuvelrug, Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Zeist. Zodra er meer over te vertellen is, hoort u van ons.


Uitwisselingsavond

De avond van het uitwisselen van ideeën en ervaringen is een positieve avond geweest, hoewel er maar 4 taalvrijwilligers waren gekomen. Toch blijven we het aanbieden. Het komende jaar kunt u alvast de volgende data noteren:
– 11 febr. 2020 13.30 – 15.00 uur
– 19 mei 2020 19.30 – 21.00 uur
– 22 sept. 2020 10.00 – 11.30 uur
– 24 nov. 2020 19.30 – 21.00 uur


Werkmateriaal

Er zijn verschillende leesboekjes aangeschaft op niveau A2. Het zijn boekjes die dicht bij de belevingswereld van onze taalvragers staan. Ze kunnen deze LENEN voor een paar weken en dan weer inleveren. Ze staan (voorlopig) alleen in ons kantoor in De Delerij in Driebergen. Het moet wel even in het schrift geschreven worden wie ze meegenomen heeft.


Week van de Alfabetisering

De Week van de Alfabetisering is ook positief afgesloten. Op alle dagen van de week kon je ergens in onze gemeente terecht voor een lunch of een taalspel. Op dinsdagavond was er theater in Amerongen. Deze avond werd goed bezocht en was erg goed te begrijpen voor iedereen. In november zal Femke Reijnen van het Taalhuis in de raadsvergadering een goed woordje doen voor het eenvoudig communiceren, vooral naar de nieuwkomers toe maar ook voor menige NT1-er, zodat iedereen beter begrijpt wat er in de brieven en folders staat.


Tot slot nog een oproep: !!!WIJ HEBBEN DRINGEND VRIJWILLIGERS NODIG!!! Kijk eens om u heen en vraag eens in uw vrienden-of familiekring