Nieuwsflits maart 2019


 

 

NIEUWSFLITS

maart 2019

 

In deze Nieuwsflits informatie over:

 • Basiscursus 2019
 • Agenda informele uitwisseling 2019
 • Jaarplan 2019 en jaarverslag 2018

Basiscursus 2019  
Ook dit jaar willen wij weer een basiscursus organiseren. Deze cursus is alleen voor taalvrijwilligers, die nog nooit een basiscursus hebben gevolgd.
De cursus wordt gegeven door een docent van de landelijke werkgroep Het begint met taal.
In deze cursus word je wegwijs gemaakt hoe je het beste kunt starten met de cursist volgens de methode Spreektaal. Tevens wordt er ook aandacht besteed aan het geven van Feedback.
De cursus duurt één avond van 19.00 – 22.00 uur.
Locatie: De Koningshof 1 in Doorn. Een zalencentrum naast het Cultuurhuis achter de kerk.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Maar……… wij gaan eerst de belangstelling peilen:
De volgende twee data zijn voorlopig vastgelegd. Gaarne je voorkeur doorgeven per mail.

Mijn voorkeur gaat uit naar donderdagavond 9 mei 2019 
of
Mijn voorkeur gaat uit naar dinsdagavond 14 mei 2019
of
Geen voorkeur, ik kan op beide avonden.

Inschrijven: vóór 1 mei 2019 bij Harry Boon, e-mail: boon.harry@gmail.com.

De cursus gaat door bij een minimum aantal inschrijvingen van 12 en de cursus is vol bij 18 inschrijvingen.
Plaatsing in volgorde van binnenkomst.
Heb je je ingeschreven en plotseling toch verhinderd, dan graag jezelf zo snel mogelijk afmelden; de wachtlijst kan dan aangesproken worden.

Wij hopen op een grote opkomst!
Agenda informele uitwisseling 2019
Informele uitwisseling is hét moment om vrijblijvend met collega-taalcoaches:

 • kleinere of grotere onderwerpen te bespreken die tijdens het taalcoachen spelen;
 • ideeën op te doen;
 • vragen te stellen en/of oplossingen aan te reiken aan elkaar;
 • suggesties te doen;
 • kritische noten over de gang van zaken in te brengen;
 • enzovoort.

Agenda 2019

 • donderdag 23 mei 2019 van 10.30 – 12.00 uur
 • donderdag 26 september 2019 van 19.30 – 21.00 uur

De bijeenkomsten worden gehouden in De Delerij aan de Oranjelaan 73, Driebergen, vrije inloop.
Vrijwilligersverzekering
De Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor vrijwilligers. Het gaat hierbij om ongevallen die tijdens het vrijwilligerswerk zijn ontstaan. Lees verder op onze website.
Jaarplan 2019 en jaarverslag 2018
De Werkgroep Taalcoaching Heuvelrug vergadert maandelijks, met uitzondering van de zomervakantie; onze coördinator woont als adviseur ter zake de vergadering van het Bestuur van de Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug en van Stichting Vluchtelingkinderen bij. Lees verder op onze website.