Nieuwsflits december 2021

Taalcoaching en Corona
Bij ons komen veel vragen binnen hoe Taalcoaching Heuvelrug omgaat met
corona en de daarbij geldende maatregelen. Vanwege de recente algehele
lockdown is het, in ieder geval tot 14 januari, niet mogelijk afspraken te maken
op onze locaties in Driebergen, Doorn en Maarn. Wij volgen hierin de regels en
de maatregelen van de Rijksoverheid/RIVM. We laten het aan jullie over hoe je
de taalcoaching tijdens deze lockdown wilt voortzetten, thuis of digitaal.

Wisseling van de wacht in onze Werkgroep
Het einde van 2021 betekent helaas ook het afscheid van drie leden van de
werkgroep, maar we verheugen ons tevens op de komst van drie nieuwe leden.
Sinds april van dit jaar maakt Gerard de Geus deel uit van onze Werkgroep, in
opvolging van Harry Boon die eind verleden jaar aftrad. Daarbij is Ferial
Gholizadeh onze gelederen komen versterken, om ook een directe stem van onze
deelnemers in het overleg in te brengen. Omdat zij na enkele jaren afwachten
een verblijfsstatus heeft gekregen (fijn voor haar en haar gezin!), zal zij in de
komende tijd echter ook weer uittreden (minder fijn voor ons!) vanwege
huisvesting elders. Opvolging uit de kring van deelnemers achten we van belang
en hopelijk volgen er meer. Vanaf augustus jl. is Hans van der Neut toegetreden
en vanaf oktober jl. Anje Leenders: beiden meer dan welkom! Want eind
oktober jl. stopte Aloys van Spaandonk met zijn niet geringe bijdrage, inzet en
energie m.b.t. tot de coördinatie en ontwikkeling van Taalcoaching in de
afgelopen zeven jaar. Tevens stopt Henny Visser per januari 2022 maar zij blijft
nog wel taalcoach. Zij heeft vanaf de begintijd eveneens een groot aandeel
gehad in de koppeling van taalcoaches en deelnemers en de ondersteuning van
hun taalcontact. Daarbij verzorgde zij al die tijd de Nieuwsbrief. We danken hen
voor hun jarenlange bijdragen, ideeën, en humor en zullen hen missen. Zo was
2021dus niet alleen door Corona een wispelturig jaar….
Met de rol van coördinator nog vacant, hebben we als relatief nieuwe groep de
taken herverdeeld om de voortgang van Taalcoaching én de nieuwe uitdagingen
daarin mogelijk te maken. Ben je geïnteresseerd om in de werkgroep mee te
draaien of lijkt de coördinatorfunctie je wat, stuur dan een mailtje naar
info@taalcoachingheuvelrug.nl. We blijven graag bereikbaar voor en in contact
met jullie via dit e-mailaccount én via onze spreekuren zodra dit vanwege
Corona weer mogelijk is.

AZC groep
Eind januari starten we een taalgroep op het AZC in Leersum. Deze
taalcoaching is vooral gericht op de vluchtelingen die op het AZC verblijven en
nog geen verblijfsstatus hebben. We hopen hiermee de mensen alvast op weg te
helpen voor ze hun reis vervolgen naar een definitieve plek.


Basistraining
Op 26 november jl. hebben we een succesvolle training achter de rug voor
taalcoaches. In de training werd het onderscheid tussen taalles en taalcoaching
benadrukt, iets waar vrijwilligers veel vragen over hebben. Ook spraken we
over de rol van de taalcoach, je dilemma’s (wat doe je wel en wat niet?). Verder
kreeg iedereen goede tips voor het geven van feedback aan je taalmaatje. De
volgende basistraining is gepland op 23 maart 2022. Maximale grootte van de
groep is 15 personen. Je kunt je nu al opgeven via een mailtje naar
mirjammusch@taalcoachingheuvelrug.nl

De Nieuwe Inburgeringswet
Per 1 januari 2022 treedt eindelijk de nieuwe Inburgeringswet in werking.
Daarin is vastgelegd welke inburgeringstrajecten er zijn voor mensen die een
verblijfsvergunning (verblijfsstatus) hebben gekregen. Voor uitgebreidere
informatie, zie Wet inburgering 2021 | Inburgeren in Nederland |
Rijksoverheid.nl. De verantwoordelijkheid voor de inburgering komt te liggen
bij de gemeenten. In de provincie Utrecht zijn voor alle gemeenten gezamenlijk
twee taalaanbieders geselecteerd die het taalonderwijs voor inburgeraars gaan
verzorgen. Welke aanbieder in onze regio actief zal zijn, is ons nog niet bekend.
Of en welke gevolgen het heeft voor ons als taalcoaches is ook nog niet
duidelijk, maar wel heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug ons verteld dat
taalcoaching aanvullend op het officiële taalonderwijs van groot belang is en
blijft. Nadere informatie volgt.

TAALCOACHING HEUVELRUG WENST JULLIE
MOOIE EN GEZELLIGE KERSTDAGEN TOE