Nieuwsflits december 2019

Dank en Beste Wensen
Dit is de laatste Nieuwsflits van dit jaar: alweer een jaar voorbij…… Een hoogtepunt was natuurlijk het werkbezoek van HM Koningin Máxima aan De Delerij in Driebergen. Ook een delegatie van TcH kreeg hierbij de gelegenheid om haar te ontmoeten en onze activiteit kort toe te lichten: afkomstig uit een ander land kent zij als “ervaringsdeskundige” het belang hiervan als geen ander. Maar een permanent hoogtepunt, door het hele afgelopen jaar heen, is vooral weer jullie inzet als taalvrijwilligers geweest: de wekelijkse ontmoetingen, het plezier daarin, soms lastiger momenten, toch volhouden, de kleine en soms grotere vooruitgang en wat deze dan betekent. Met zo’n 145 vrijwilligers ondersteunen we zo’n 180 “cursisten” in onze
gemeente. Vanuit de Werkgroep willen we jullie bijzonder bedanken hiervoor, en in het verlengde hiervan “Mooie Feestdagen toewensen en Alle Goeds voor het Nieuwe Jaar!” 2020 Beooft een hectisch jaar te worden, met veel “bestuurlijke drukte”. Het is een overgangsjaar voor het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor inburgering en participatie van nieuwe medelanders vanuit de centrale landelijke naar de gemeentelijke overheid: deze moet in 2021 van kracht zijn. Dat zal ook gevolgen hebben voor de plaats van onze activiteit hierin, te beginnen met onrust en onduidelijkheid…. In deze situatie moeten we dan maar blijven doen waar we goed in zijn: mooie en betekenisvolle taalcontacten onderhouden! Eén van de gevolgen is dat we 3 weken geleden van Stichting Lezen en Schrijven hoorden dat het registratiesysteem dat wij van hen gebruiken per 17 januari 2020 uit de lucht gaat. Daar staan al onze gegevens in opgeslagen van de vrijwilligers en de
taalvragers en hun koppelingen. Wij zijn naarstig op zoek naar andere mogelijkheden, een nieuw systeem. Mocht er iemand onder u zijn die dit leest en een mogelijkheid ziet om ons daarbij te helpen, neem dan contact met ons op (info@taalcoachingheuvelrug.nl).


Kerstvakantie
De spreekuren van 26 december 2019 en 2 januari 2020 in Doorn en van 27 december 2019 en van 3 januari 2020 in Driebergen komen te vervallen. Het spreekuur van 1 januari 2020 in Maarn wordt verschoven naar 8 januari 2020.


Bericht uit Maarn
Na een langzame start in 2019 draait het Taalcafé in Maarn op volle toeren. Er is een vaste groep deelnemers, waaronder migranten die al langer in het dorp wonen, vluchtelingen uit de regio en Nederlandse inwoners. Het is een gezellige groep die
elkaar stimuleert en op een ontspannen manier het Nederlands op een hoger niveau tilt. We lachen veel en gebruiken voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het Taalcafé begint weer op maandag 6 januari van 12:30 tot 14:00 in de bibliotheek van Maarn. Het Taalcafé is een leuke aanvulling op de taallessen van de taalcoaches. Er is nog plaats voor enkele deelnemers die zich kunnen opgeven bij Mirjam Musch (mirjam.musch@gmail.com).


Uitwisseling ervaringen

Met het idee om ervaringen uit te wisselen over hoe het ons vergaat met de taallessen, en elkaar suggesties te kunnen geven over materiaal en methodes, leek het ons een goed idee om de taalcoaches uit Maarn en Maarsbergen bij elkaar te brengen. Er is een avond gepland op 30 januari om 19:30 in de bibliotheek van Maarn. De taalcoaches krijgen nog een aparte email hierover. Mocht je interesse hebben, geef je dan op bij Mirjam Musche (mirjam.musch@gmail.com). Je bent van harte welkom!


De data van het uitwisselen van ideeën en ervaringen in de Delerij Driebergen zijn:
– 11 februari 2020 van 13.30 – 15.00 uur;
– 19 mei 2020 van 19.30 – 21.00 uur;
– 22 september van 2020 10.00 – 11.30 uur;
– 24 november van 2020 19.30 – 21.00 uur.