Het begint met Taal oktober 2017

11-10-2017: Bericht van koepelorganisatie Het Begint met Taal

Het regeerakkoord: dit betekent het voor taalcoaching
Op 10 oktober 2017 heeft de coalitie het regeerakkoord gepresenteerd. Het Begint met Taal is blij dat nieuwkomers vanaf dag één taalles krijgen en er extra geld komt voor laaggeletterdheid. We zien een duidelijke rol voor taalvrijwilligers die anderstaligen wegwijs maken in de Nederlandse taal en samenleving. Integreren kun je niet alleen!
Taalles vanaf dag één
Kansrijke asielzoekers en statushouders in een AZC krijgen vanaf dag één taalles. Dat is goed nieuws. Helemaal als taalles gecombineerd wordt met taalcoaching. Directeur Sylvia de Groot Heupner: “Taal is de sleutel tot participatie. Hoe sneller anderstaligen de Nederlandse taal leren, hoe sneller zij mee kunnen doen in Nederland. Daarom is taalles vanaf dag één essentieel. Combineer deze lessen met de extra inzet van getrainde taalcoaches. Nieuwkomers oefenen de taal dan ook in de praktijk en raken sneller wegwijs. Plus: de ontmoetingen tussen taalcoaches en nieuwkomers zorgen ervoor dat zij van elkaars cultuur leren.”
Daarnaast wordt de taaleis verhoogd van A2 naar B1. Taallessen op niveau B1 worden dan ook gefinancierd door de rijksoverheid. In de praktijk blijkt niveau A2, het niveau van het inburgeringsexamen, vaak niet toereikend om volwaardig mee te kunnen doen. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat anderstaligen Nederlands op een hoger niveau kunnen leren, waardoor zij hun kansen vergroten.
Extra geld voor laaggeletterdheid
Er komt extra geld voor laaggeletterdheid. Dit geld kan ingezet worden voor meer formele taalles én taalcoaching door vrijwilligers. Laaggeletterde anderstaligen hebben ook in hun moedertaal moeite met lezen en schrijven. Nederlands leren is voor hen een extra grote uitdaging. Goed taalonderwijs zorgt ervoor dat zij de basis van het Nederlands leren. Taalcoaching zorgt ervoor dat anderstaligen meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor de geleerde taal ook durven te gebruiken.
Vrijwilligerswerk door nieuwkomers
Voor nieuwkomers heeft het kabinet een verplicht leer- en (vrijwilligers)werktraject bedacht. Dat de mogelijkheid tot het doen van vrijwilligerswerk daarbij genoemd staat, is positief mits het een keuze blijft. Het doen van vrijwilligerswerk kan vluchtelingen veel opleveren, zoals nieuwe contacten, ervaring en de mogelijkheid om Nederlands te oefenen.
Gratis VOG
Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie kunnen een gratis VOG aanvragen. Sommige taalcoaches kunnen binnen deze regeling vallen.
Hogere vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers kunnen nu maximaal € 1500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding ontvangen. Dit bedrag wordt verhoogd met € 200,- . Vrijwilligers, zoals coördinatoren, kunnen (ook financieel) meer beloond worden.

AVOND VAN DE VRIJWILLIGER

Op 26 september 2017 organiseerde de gemeente Utrechtse Heuvelrug de Avond van de Vrijwilliger. Alle vrijwilligers uit de gemeente konden deze bezoeken, hun activiteiten presenteren en onder het genot van een hapje en drankje elkaar ontmoeten. De organisatoren hadden echt moeite gedaan om uitdrukking te geven aan hun waardering voor de mensen die zich op velerlei manieren belangeloos inzetten mét en vóór hun medeburgers in de gemeente. Vrijwilligers leveren graag hun bijdrage, ook voor hun eigen plezier en om iets zinnigs te doen. Hun commitment is ook niet vrijblijvend, maar het moet geen verplichting worden zoals “werk”. Er was een prijs voor een individuele vrijwilliger en een vrijwilligersorganisatie, die het dit jaar verdienden nog eens extra in het zonnetje gezet te worden.
Wij waren ook met een aantal taalcoaches aanwezig. Om ons te presenteren hadden we het eens omgedraaid: niet wij gaven een demonstratie van taalondersteuning aan onze “cursisten”, maar één van hen – Adriana Prekopová, uit Slowakije- liet belangstellenden ervaren hoeveel inzet het vraagt als je je ineens niet meer in je eigen vertrouwde taal kan uitdrukken (want daarvoor moesten zij dan maar even wat Slowaaks leren…).

Een “vreemde” taal zoals het Nederlands bemachtigen, valt nog niet mee. En we geven graag door wat we hoorden: alle waardering voor onze vrijwillige taalcoaches, die daarbij een handje toesteken!
Harry Schroijen, lid Werkgroep

 

NIEUWS VAN ‘HET BEGINT MET TAAL’

Voortdurend is er belangrijke en interessante informatie te vinden op de website van koepelorganisatie Het Begint met Taal: http://www.hetbegintmettaal.nl/
Je kunt er inhoudelijke informatie, aankondigingen van webinars en cursussen, ander nieuws vinden: zeer de moeite waard om met regelmaat te bezoeken!

 

– VERSLAG VAN DE VRAGENLIJST NAAR VRIJWILLIGERS, 04-07-2017

De werkgroep Taalcoaching Heuvelrug wilde graag inzicht hebben in de voortgang van de vrijwilligers, die gekoppeld waren aan een cursist.
Inmiddels hebben we 115 vrijwilligers en 151 cursisten ingeschreven in ons bestand.
Alle vrijwilligers hebben een vragenlijst gekregen met een 7-tal vragen. 25% van hen reageerden in eerste instantie. Dat is erg weinig. Belangrijk is toch te weten waar we mee bezig zijn. Verhuizingen van cursisten worden niet altijd doorgegeven. Er zijn cursisten die afhaken omdat het te moeilijk is of vrijwilligers die met ziekten of andere problemen te maken krijgen, zodat het leren van de Nederlandse taal of het begeleiden ervan niet meer lukt: vaak worden ook dergelijke wijzigingen niet doorgegeven. Nadat een tweede brief was uitgegaan kwam er weer wat meer response. De laatste groep mensen, die niet gereageerd hebben, zijn door de leden van de werkgroep persoonlijk benaderd.
Wij wilden weten met wie de taalcoaches aan het werk zijn, hoeveel keer per week, maar vooral of het goed gaat en wat de problemen zijn die men zoal tegenkomt.
Het geheel valt niet tegen, de meesten waren tevreden en hadden geen problemen, maar er zijn zeker een aantal verbeterpunten te noemen:
* intervisie is voor een aantal heel belangrijk, een avond waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
* meer informatie over het materiaal dat gebruikt kan worden. En waar het ligt.
* iemand vond de organisatie te vrijblijvend, er moet meer structuur komen.
* meer informatie en materiaal , vooral over spreekvaardigheid.
* meer voorinformatie over het inburgeringsexamen en de officiële status van de cursist.
* erg moeilijk als cursisten geen woord Nederlands spreken. Hoe te beginnen?
* Aanwezigheid van computers.
* 1x per week les is erg weinig.

Dit zijn zo de punten die op de formulieren naar voren kwamen.

HV en DS
Werkgroep Taalcoaching Heuvelrug